SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Ännu en uppfinning som uppfanns av misstag
June 22nd, 2013

Principen bakom den brandvarnare som finns i de flesta hem idag kom till av ett misstag. Dock hade många medvetet försökt uppfinna brandvarnare före, men misslyckats. Redan 1890 gjorde en medarbetare till Thomas Edison ett försök att framställa ett elektriskt brandlarm – men med magert resultat. 1902 söktes det första patentet av en annan uppfinnare för brandvarnare.
Dock var det först på 1930-talet när den fysikern Walter Jaeger försökte uppfinna en sensor för giftgas som en effektiv brandvarnare sågs födas. Jeagers uppfinnig visade sig helt verkningslös för sitt syfte, att uppfatta när giftgas sipprade ut i ett rum. För det var hans uppfinning inte känslig nog. Vid ett tillfälle under sitt experimenterande var han så frustrerad av alla misslyckanden att han tog en paus och tände en cigarett. När cigarettröken nådde sensorn på hans uppfinning gjorde den starka utslag. Den effekt som han hoppades giftgasen skulle få på sensorn gav i stället rökbildning. Och därmed var en mycket effektiv brandvarnare skapad.
Uppfinning var dock fortfarande dyr att framställa, så det skulle dröja till 1960-talet innan priset sjönk, och först på 1980-talet fanns det rökdetektorer som alla hade råd med.
Idag är det en självklarhet med brandlarm i varje hem, då vi idag har så mycket elektrisk utrustning som kan slå fel och börja brinna. Men vi har vant oss vid denna standard och att få el ur två hål i väggen. Dock har vi inte vant oss vid högra priser.
Hitta låga elpriser på http://www.elavtal.biz


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa