SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Vi vill ju erbjuda den allra bästa städhjälp som går att få

“Verksamheten har ju vuxit stadigt hela tiden vilket är en utmaning för alla som jobbar på Hjälp Hemma“, berättar Peter Svanborg, som är VD för företaget. Vi började med bara ett fåtal anställda och är nu 120 stycken vilket naturlligtvis kräver en helt annan organisation. Vi vill ju erbjuda den allra bästa städhjälp som går att få och då gäller det att logistiken funkar klockrent”, säger Peter.

“Att hålla armarna om 120 personer är inte gjort i en handvändning men det fungerar på grund av att jag har så skickliga medarbetare på kontoret”.

Peter satsar på en modern företagskultur där varje medarbetare ska känna sig sedd och trygg.

“Genom en medveten kommunikation och ett konstruktivt och framåtriktat synsett både mot varandra i verksamheten men framför allt gentemot kunden har vi nått vår framgång”.

Peter menar också att det är viktigt att de anställda känner sig värdefulla och uppskattade.

“När våra medarbetare är ute och jobbar med städning stockholm och annat ska dom kunna känna att dom bjuder på något som verkligen gör skillnad i människors vardag. Det är mitt ansvar som chef att skapa en atmosfär präglad av respektfullhet gentemot oss själva och gentemot varann. Så ska ett modernt ledarskap se ut, tycker jag. Då är det också viktigt att jag själv hela tiden utvecklas och anstränger mig för att bli en bättre chef.

Jag startade faktiskt den här verksamheten med mina egna behov av avlastning i åtanke, då jag levde ett ganska hektiskt liv och kände att tiden aldrig riktigt räckte till”.

Jag försöker därför sätta mig in i kundens situation. Hur ser en vanlig dag ut för vederbörande? Dessutom får man inte bortse från upplevelsen av att ha en främmande person i sitt hem när man själv inte är där. Det ska kännas lugnt och tryggt. Sådant är jätteviktigt”, avslutar han. Läs mer om hemstädning på hjalphemma.se

 

Organisation på väg in i en omfattande omstruktureringsfas

Är ditt företag eller din organisation på väg in i en omfattande omstruktureringsfas? Vid exempelvis fusioner, förvärv och avyttringar är det ofta en fördel att tillfälligt förstärka sin HR funktion för att säkerställa att omvandlingen sker på ett så smidigt sätt som möjligt. hrmsolutions är ett konsultföretag med mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer genomföra strukturella förändringar. Vi har under åren arbetat med både stora och små organsationer, svenska som internationella. Vi vet hur man bygger upp en IR funktion från grunden och hur man optimerar en existerande avdelning. I vårt arbete utgår vi alltid från vår uppdragsgivares specifika kompetenser och förutsättningar. För skräddarsydda HR lösningar, vänd dig till HRM Solutions! Mer om vår vision och vår verksamhet hittar du på vår hemsida, www.hrmsolutions.se. Om du vill få kontakt med någon av våra representanter kan du alltid ringa +46 722 216 750 eller skriva till info@hrmsolutions.se.

Framgångsrika organisationer genomför regelbundna kontroller av verksamheten för att identifiera eventuella svagheter eller problem. För att säkerställa objektivitet är det vanligt att man hyr in externa konsulter för en sådan uppgift. HRM Solutions erbjuder tjänsten HR Audit. Vi ser enkelt över er HR funktion för att se om dess verksamhet ligger i linje med uppsatta mål för arbetsmiljö, produktivitet och vinst. Vi tittar exempelvis på rekrytering, lönepolicy, komptensutveckling och bonussystem för att kontrollera om ni lyckas anställa rätt personer och erbjuda dem passande arbetsuppgifter. Vårt arbete resulterar i en lägesrapport med rekommendationer inför framtiden. Det övergripande målet är alltid att stärka våra kunders konkurrenskraft. Mer information om oss hittar du på www.hrmsolutions.se.

När ”varde ljus” blev ”lite ljusare tack”.

I glödlampans barndom fanns det givetvis bara två lägen på ljuset. ”Av” och ”på”. Men det började tidigt experimenteras med steglösa reglage som skulle kunna ge olika nivåer på ljuset i ett rum. De gick under namnet ”dimmers”. 1890 lanserade Granville Woods “Safety Dimmer” som var den första dimmer som var konstruerad så att man inte riskerade eldsvåda – vilket ofta hänt med äldre varianter. Orsaken var att dessa tidigare var konstruerade så att all ström koncentrerades vid några få punkter, vilket skapade en stor belastning. Framförallt i sammanhang där starka lampor användes – som på teaterscener och dylikt – var det mycket kraft som passerade genom dimmern, och risken för överbelastning och eldsvåda var stor.
Med de modernare dimrarna spreds belastningen ut och risken för överbelastning eliminerades.

I mitten av 60-talet hade tekniken förfinats så mycket att hela funktionen fick plats i själva knappdosan i väggen.
I modern tid har dimmern kompletterats med klapp-funktionen – som blivit populär hos äldre i USA – där man helt enkelt klappar för att reglera ljuset i rummet.
Dimmern är en av alla de elektriska innovationer som skapat den civilisation vi har idag. Och det känns som om vi vare sig skulle klara oss utan dem eller den el som driver dem. Vi är beroende av elen och bör försöka hitta så billig och miljövänlig el det bar går. Du kan få hjälp med detta om du går in på elpris. Här kan du fylla i en ansökan.

Ännu en uppfinning som uppfanns av misstag

Principen bakom den brandvarnare som finns i de flesta hem idag kom till av ett misstag. Dock hade många medvetet försökt uppfinna brandvarnare före, men misslyckats. Redan 1890 gjorde en medarbetare till Thomas Edison ett försök att framställa ett elektriskt brandlarm – men med magert resultat. 1902 söktes det första patentet av en annan uppfinnare för brandvarnare.
Dock var det först på 1930-talet när den fysikern Walter Jaeger försökte uppfinna en sensor för giftgas som en effektiv brandvarnare sågs födas. Jeagers uppfinnig visade sig helt verkningslös för sitt syfte, att uppfatta när giftgas sipprade ut i ett rum. För det var hans uppfinning inte känslig nog. Vid ett tillfälle under sitt experimenterande var han så frustrerad av alla misslyckanden att han tog en paus och tände en cigarett. När cigarettröken nådde sensorn på hans uppfinning gjorde den starka utslag. Den effekt som han hoppades giftgasen skulle få på sensorn gav i stället rökbildning. Och därmed var en mycket effektiv brandvarnare skapad.
Uppfinning var dock fortfarande dyr att framställa, så det skulle dröja till 1960-talet innan priset sjönk, och först på 1980-talet fanns det rökdetektorer som alla hade råd med.
Idag är det en självklarhet med brandlarm i varje hem, då vi idag har så mycket elektrisk utrustning som kan slå fel och börja brinna. Men vi har vant oss vid denna standard och att få el ur två hål i väggen. Dock har vi inte vant oss vid högra priser.
Hitta låga elpriser på http://www.elavtal.biz

Skaffa MC-försäkring

Internet har gjort det mesta så mycket enklare, och det innefattar även företaget att skaffa MC-försäkring. Detta arbete har tidigare varit väldigt ansträngande eftersom försäkringsbranschen innehåller många bolag och trippelt så många försäkringar. Men i och med de många jämförelsesajter som har dykt upp på nätet är det numer lätt som en plätt att skaffa MC-försäkring. Du slipper att kontakta olika försäkringsbolag i jakten på offerter som ska jämföra för att skaffa MC-försäkring. Det enda du behöver göra är att läsa in dig på information om de olika försäkringarna och bestämma dig för om du behöver en trafikförsäkring eller halv- eller helförsäkring. Låt detta ta lite tid, eftersom det ligger till grund för hur mycket skydd din försäkring kommer att ge. Det gäller att väga för- och nackdelar och kalkylera med ditt risktagande, liksom motorcykelns värde och de miljöer du brukar köra i. Tänk på att billigast inte alltid är bäst när du ska skaffa MC-försäkring.

När detta beslut är taget är halva arbetet med att skaffa MC-försäkring gjort, nu återstår bara att besöka någon av jämförelsesajterna för att skriva in information om dig, motorcykeln och dina körvanor. När detta är gjort får du, genom att sajten har lagrat information från en rad ledande försäkringsbolag, snabbt resultat om vilka försäkringar som kan passa dig bäst. Läs in dig på försäkringarnas innehåll och villkor innan du ser till att skaffa MC-försäkring. Du kan oftast teckna avtal på en försäkring på samma sajt, och till råga på allt är detta både enkelt och kostnadsfritt. Navigera in på http://www.bilförsäkringjämförelse.se

På väg att skaffa bilförsäkring

På väg att skaffa bilförsäkring eller se över din befintliga bilförsäkring? Det lönar sig verkligen att jämföra olika försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkring. Det finns två sätt att jämföra bilförsäkringar på. Dels kan du ta offerter från flera olika bolag och jämföra dem. Om du har ett försäkringsbolag för andra försäkringar kan du få en lägre bilförsäkring, så glöm inte att inkludera ditt eget försäkringsbolag i offertinsamlingen. Hämta också offert för bilförsäkring från det bilmärke som du kör. Många bilmärken erbjuder egen bilförsäkring och det kan vara en lukrativ lösning för bilförsäkringen.
Har du en begagnad bil? Då har du väl en bilförsäkring från och med den dag som ägarbytet på din bil genomfördes? Det är lag på att ha bilförsäkring och det är du själv som är ansvarig för att ha ordnat med detta, inte förra ägaren eller någon annan. Men hur går man till väga för att skaffa sig en bilförsäkring?

Kostnaden för en bilförsäkring kan variera kraftigt. Dels avgörs den av individuella faktorer som var du bor, hur gammal du är och när du tog ditt körkort. Priset för en bilförsäkring styrs också av hur mycket skydd som ska ingå i den. Den mest grundläggande bilförsäkringen är trafikförsäkringen, som är obligatorisk för alla motordrivna fordon. Hoppar du över trafikförsäkringen kan det få konsekvenser i form av kraftiga böter och givetvis också om du råkar ut för en olycka. Denna sorts bilförsäkring täcker personskador och skador på annans fordon eller egendom, men ger ingen ersättning om din egen bil skadas. Läs mer på bilförsäkringsguiden.se

Halvförsäkringen täcker betydligt mer än trafikförsäkring

Halvförsäkringen täcker betydligt mer än trafikförsäkring. Brand, glas, maskin, räddning, rättsskydd och stöld av fordon eller utrustning ingår i den här sortens försäkring. Vill du verkligen gardera dig är det dock en helförsäkring som gäller. Den inkluderar nämligen allt det som halvförsäkringen gör: brand, glas, maskin, räddning, rättsskydd och stöld av fordon eller utrustning, men utöver detta ger helförsäkringen även ersättning för vagnskada och täcker de självförvållade skador som kan uppstå i samband med exempelvis singelolyckor. Med helförsäkring kan du med andra ord få ersättning för skador på din egen bil i samband med en trafikolycka eller om du kör i diket. Är du osäker på vilken bilförsäkring som passar dig så bör du vända sig till en opartisk försäkringsrådgivare som kan guida dig rätt i försäkringsdjungeln.

Har du svårt att hitta en bilförsäkring som passar dig är det en god idé att ta hjälp av någon av de många jämförelsetjänster som finns på nätet. De kan ofta ge en kostnadsfri presentation över vad som passar dig bäst. Jämför på bilforsakrarna

Från sängkläder till mat

Det är den karriärriktningen som Silvia har tagit de senaste åren. Fast egentligen började det med mat.
Silvia är en hårt arbetande kvinna från Monterrey i Mexico. Hon är 38 år gammal, är gift och har två barn.
Silvia arbetar med att sälja mat på olika marknader. Innan hon började sälja mat jobbade hon med att sälja sängkläder. Men hon bestämde sig för att börja sälja mat då hon fick möjlighet att ta över sin mammas verksamhet – vilken var just att sälja mat. Detta innebär ett steg framåt och uppåt för Silvia, men hon behöver pengar för att betala sin mor för företaget samt köpa in råvaror och andra varor. Silvia vill locka kunder genom att erbjuda en bättre middagsupplevelse och behöver göra nyinvesteringar för att uppnå detta.
Silvia behöver ta ett lån för att ha råd med allt detta men har svårt att få ett sådant som fattig kvinna i Mexico. Hon anser inte kreditvärdig och får vända sig åt annat håll för att få loss likvida medel. Hon kommer nu att få lån från Kiva som är en internationell hjälporganisation som ger mikrolån till behövande i tredje världen för att befrämja tillväxt och stabilitet. Med pengar från dem kommer hon att gör nödvändiga investeringar samt köpa ut sin mamma från verksamheten.
Behöver du ett lån för att investera och köpa loss din del i ett företag, kan du besöka www.alfabanken.se. Du gör helt enkelt en ansökan, skickar in och inväntar lämpliga långivare.

Svensk vindenergi är förnybar energi.

Fördelarna med svensk vindenergi och vindenergi allmänt är många. En av dem är att vindkraften producerar mest el under de kalla höst- och vintermånaderna och det är bra eftersom behovet av el är som störst just då. För dig som elkonsument kan detta vara en anledning att välja vindenergi över till exempel solenergi eftersom vi i Sverige inte kan utvinna särskild mycket solenergi under de kalla månaderna. Ytterligare en fördel med vindenergi är att moderna vindkraftverk minskar koldioxidutsläppen enormt, vilket bidrar till att skona miljön.

Svensk vindenergi kan således bidra till att bromsa den globala uppvärmningen som hotar både vår planet och alla levande varelser på den. Det betyder i sin tur att du som elkonsument kan aktivt påverka den globala uppvärmningen genom ditt val av el. Väljer du svensk vindenergi så hjälper du med andra ord till att bromsa den globala uppvärmningen. Dessutom är det så att ju fler som vill köpa vindkraft, desto mer pengar kommer att satsas på att bygga ut produktionen av vindkraft. I dagens läge har Sverige stor potential till en utbyggnad eftersom vi skulle kunna ha flera vindkraftparker både på land och i havet. Dessutom är svensk vindenergi förnybar energi, vilket betyder att den är en energikälla som jämt förnyar sig själv.

Och vet du förresten redan att ett vindkraftverk under loppet av endast sju månader genererar lika mycket el som det användes för att producera vindkraftverket? Vi hoppas att vi har gett dig minst en god anledning till att jämföra olika elleverantörer som säljer svensk vindenergi.  Mer fakta på www.billig-el.org

Teckna bilförsäkring via nätet

Tänk vad Internet underlättar för oss. Här finns det både tid och pengar att spara genom att utföra ärenden och göra research vid skärmen istället för att ränna runt på stan och göra ärenden och söka information. Att teckna bilförsäkring via nätet är bara ett exempel på något som är så mycket enklare än att ta sig till olika försäkringsbolag för att diskutera olika alternativ. På nätet finns alla försäkringsbolag att räkna med representerade och informationen om deras bilförsäkringar är omfattande. Det är dessutom oftast lätt att göra beräkningar på olika försäkringsalternativ på deras webbsidor och man kan ta del av olika erbjudanden när man väljer att teckna bilförsäkring via nätet.

Vill man teckna bilförsäkring via nätet är något av de många försäkringsbolag som har webbsida och erbjuder detta ett alternativ. På försäkringsbolagens webbsida presenteras då olika bilförsäkringar och genom att besökaren fyller i personnummer och registreringsnummer på sin bil kan han eller hon få uppgifter om vilka priser bilförsäkringen kan landa på för att sedan teckna bilförsäkring via nätet. Många försäkringsbolag är kända för sina förmånliga försäkringar och bilförsäkringen brukar finnas i de klassiska formerna trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Det finns försäkringsbolag som erbjuder riktigt förmånliga villkor för maskinskada och presenterar utförligt varje bilförsäkring på webben. Det ger dig möjlighet att teckna bilförsäkring via nätet. Tydlig information om bilförsäkringar skapar en bra grund för ditt val av bilförsäkring och ger dig kött på benen för att teckna bilförsäkring via nätet, nöj dig inte med knapphändig information. www.billigaste-bilförsäkringen.se

Köpa Matbord

Hos Furniturebox.se hittar du en mängd olika matbord. Ett matbord placeras lika ofta i ett kök som i ett matrum eller vardagsrum. Matbord har alltid olika funktioner för att passa in dina behov. Bor du på mindre yta kan det vara praktiskt med ett klaffbord med klassisk stil i matt lackat trä. Det finns två olika storlekar att välja mellan och matchas snyggt ihop med matstolar i samma design. Lackerat, oljat eller betsat sliter olika på matbordet. Tänk på om matbordet ska användas dagligen då det behöver en mer slitstark yta eller om det ska stå i ett rum mer som ett blickfång och bara användas vid ett fåtal tillfällen om året. Bordens olika formspråk, runt, fyrkantigt, ovalt eller rektangulärt talar oftast med hemmets väggar.

På så vis kan du enkelt förstå vilken form på matbordet du behöver. Ett runt bord passar i ett större rum, ett rektangulärt i ett långsmalt rum och fyrkantiga matbord går oftast hem. Matbord är också praktiska och stabila bord som passar bra som avlastningsyta oavsett om du sedan använder det som ett matbord eller som ett bord för andra behov. Utöver att Furniturebox erbjuder klassiska bord i trä och med fanér som ek och valnöt. Så finns det även en rad olika bord gjorda i glas, plast och stål. Gjorda för ett snyggt inslag i ett modernt hem med tidslös design. Ett matbord är inte bara en bordsskiva även om det är det som syns mest utan också stolsben. Olika matbord har olika ben alltifrån raka, enkla, svarade med en mängd olika detaljer. Är inte kunden nöjd så är vi på www.Furniturebox.se inte heller nöjda. Vi erbjuder alltid kundservice via livechatt på hemsidan, via mejl och telefon. Köp divansoffor och billiga möblerfurniturebox

bygga fastigheter med balkonger

Tidigare var det relativt ovanligt att bygga fastigheter med balkonger. Idag har de boende andra krav. Fästeb Bygg AB är ett företag som specialiserat sig på balkongbygge. Framför allt har vi arbetat med äldre fastigheter i Stockholms innerstad. Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande. Idag är vi ett av de bäst ansedda företagen i branschen.

Sedan starten 1991 har vi hjälpt fler än 600 bostadsrättsföreningar att bygga tusentals balkonger. Besök vår hemsida, http://www.fasteb.se och tittare närmare på några av dessa. Du hittar bilderna om du klickar på ”Galleri” i den övre menyraden. Fästeb gör platsbesök och utarbetar offert helt utan kostnad. Du kan anmäla ditt intresse per telefon. Vi nås på numret 08-744 00 07, vardagar mellan klockan 08:00 och 16:00. Du kan även kontakta oss via ett formulär som du finner på www.fasteb.se/kontakt/. Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig och bokar in ett möte.

Fästebs framgång grundas i våra medarbetares yrkeskunskap. Vi erbjuder våra kunder stor valfrihet. Vi konstruerar måttbeställda fyrkantiga, ovala, konkava, konvexa eller tårtformade balkonger, med eller utan stuprörsgenomföring. Fästeb månar om att hitta en lösning som till form, placering och storlek fungerar med fastighetens exteriör och den omkringliggande byggda miljön. På så sätt underlättar vi även bygglovsprocessen.

Ofta tar Fästeb fram handlingarna för bygglov, men vi har även vid flera tillfällen samarbetat med konsulter och arkitekter som arbetat på uppdrag av bostadsrättsföreningen.  Tack var Fästebs gedigna erfarenhet och omsorg blir byggnationen an naturlig del av den ursprungliga fastigheten. Om du ska bygga balkonger, välj Fästeb!

låneskydd när du tar ett lån

Hos oss kan du teckna ett betryggande låneskydd när du tar ett lån

Som låneskydd betecknar man en sorts försäkring som hjälper dig som låntagare i fall något oväntat händer, som gör att du inte kan amortera ditt lån enligt din återbetalningsplan. I en oväntad nödsituation ger dig låneskyddet således trygghet och du har tid på dig att rätta till ditt liv innan du måste återgå till avbetalningsplanen. Låneskyddet bekostar förresten inte bara själva lånet utan även räntan. Ett låneskydd gör ditt lån med andra ord tryggare. Blir du till exempel ofrivilligt arbetslös eller råkar du ut för en olycka och blir arbetsoförmögen, så skyddar ditt låneskydd dig genom att hoppa in och amortera ditt lån ett tag. Lågkonjunkturen gör att oväntad arbetslöshet kan drabba både dig som är tillsvidareanställd och även dig med fast jobb. Med andra ord är det tyvärr endast få som sitter säkra. Ditt låneskydd säkrar dig förresten också i fall du blir sjuk och du kan även välja på att använda ditt låneskydd som livsskydd. Det skyddar dina efterlevanden genom att ta över en del av din skuld eller till och med hela din skuld. Sistnämnda optionen rekommenderar vi dock mest om du till exempel har ett särskilt farligt jobb eller liknande.

Vi har gett dig en hel del goda anledningar till att teckna ett låneskydd när du tar ett lån via låneansökan. Den emotionella säkerheten som denna försäkring ger dig, kommer att hjälpa dig att sova gott om nätterna och dessutom är kostnaderna för ett låneskydd rätt låga. Mer info på låneansökan.se

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa